Het CARTESIUS MUSEUM is een wijk, in het hart van Utrecht. Waar bedrijven samenwerken met kunstenaars. Je rijdt er met de trein, de bus of met de fiets naar binnen. 's Ochtends, 's middags, 's avonds en 's nachts is het open, alle dagen, het hele jaar. Niet echt? Integendeel! Zie wat de conservatoren ondernemen en doe mee in het CARTESIUS MUSEUM voor Stedelijke Dynamiek en Vernieuwende Samenwerking.

Homepage


Het CARTESIUS MUSEUM is een initiatief dat gedragen wordt door een groot aantal mensen op basis van vrijwilligheid. Samen hebben ze de overtuiging dat dit groot en open samenwerkings-experiment een belangrijke bijdrage kan leveren aan duurzame innovaties voor markt en samenleving. Het CARTESIUS MUSEUM brengt bedrijven, organisaties, kennis en cultuur samen in een open vorm van communicatie en kennisuitwisseling. Wie meent hieraan een bijdrage te kunnen leveren wordt uitgenodigd contact op te nemen.

Centraal informatiepunt: Erik Uitenbogaard
receptie en hoofdconservator

Ontvang nieuwsbrief

Open laatste nieuwsbrief

Inschrijven voor perslijst

Organisatie CARTESIUS MUSEUM

Het CARTESIUS MUSEUM is een intiatief dat gedragen wordt door een groot aantal mensen op basis van vrijwilligheid. Uitgangspunt is samenwerking aan ideeën, vraagstukken, innovaties, onderzoek en experiment, om te komen tot vernieuwende en duurzame oplossingen voor markt en samenleving. Centraal staat daarom het eigen initiatief en een zeer terughoudende organisatievorm. De kern wordt gevormd door conservatoren die op basis van hun expertise uitvoering willen geven aan een ambitie die past binnen de uitgangspunten van het CARTESIUS MUSEUM:

Elke conservator stapt op vrijwillige basis in het netwerk van het CARTESIUS MUSEUM en brengt een uniek expertiseveld mee. De ambitie van elke conservator is bondig geformuleerd en wordt door hem of haar met concrete acties waargemaakt. In principe is er geen bovengrens aan het aantal conservatoren maar het spreekt voor zich dat het niet alleen bij plannen moet blijven en dat conservatoren ook daadwerkelijk hum abities realiseren.

Om de realisatie van de ambities te stimuleren, om goed gebruik te kunnen maken van het netwerk en de voorzieningen, om verbindingen te leggen met andere sectoren en om over de activiteiten te communiceren, stelt de initiatiefnemer van het CARTESIUS MUSEUM – Erik Uitenbogaard – zich op als receptie en hoofdconservator. Zijn rol is samenhang te bewerkstelligen, te waken voor de inhoudelijke uitgangspunten en vooral de activiteiten van de conservatoren te stimuleren.

Het CARTESIUS MUSEUM heeft een stichtingsvorm om als zelfstandig rechtspersoon aangesproken te kunnen worden en centrale middelen te kunnen beheren. Boven de stichting staat een Raad van Advies met als leden Edwin Jacobs (algemeen directeur Centraal Museum Utrecht), Victorine Koningsberger (senior adviseur kunst en kultuur), Jos Kuilboer (directeur concernstaf en innovatieambassadeur van het UMC Utrecht), Steven de Waal (oprichter en voorzitter Public SPACE). 


Centraal informatiepunt: Erik Uitenbogaard, receptie en hoofdconservator.