Het CARTESIUS MUSEUM is een wijk, in het hart van Utrecht. Waar bedrijven samenwerken met kunstenaars. Je rijdt er met de trein, de bus of met de fiets naar binnen. 's Ochtends, 's middags, 's avonds en 's nachts is het open, alle dagen, het hele jaar. Niet echt? Integendeel! Zie wat de conservatoren ondernemen en doe mee in het CARTESIUS MUSEUM voor Stedelijke Dynamiek en Vernieuwende Samenwerking.

Homepage


Het CARTESIUS MUSEUM werd als initiatief gedragen door een groot aantal mensen op basis van vrijwilligheid. Samen hadden ze de overtuiging dat dit groot en open samenwerkings-experiment een belangrijke bijdrage kon leveren aan duurzame innovaties voor markt en samenleving. Het CARTESIUS MUSEUM bracht bedrijven, organisaties, kennis en cultuur samen in een open vorm van communicatie en kennisuitwisseling. Wie een bijdrage wilde leveren was van harte welkom. Vanaf 12 januari 2022 zijn na tien succesvolle jaren de virtuele deuren van het museum gesloten.

Ambitie CARTESIUS MUSEUM

In het CARTESIUS MUSEUM hebben creatief professionals laten zien hoe open innovatie door middel van design thinking, strategic design en design management vorm krijgt en de weg opent naar volstrekt nieuwe inzichten. Het CARTESIUS MUSEUM was zowel werkplaats voor co-creatie als tentoonstellingsruimte voor vernieuwend denken en handelen, voor zowel burgers als ondernemers en voor zowel studenten als experts. Talrijke verbindingen tussen onderwijs, bedrijfsleven, cultuur en maatschappelijke organisaties, maakten van het Werkspoorkwartier in Utrecht een inspirerende omgeving waar creativiteit kan groeien en een inspiratiebron vormt voor ‘een nieuw paradigma van menselijke capaciteit, dat op maat gesneden is voor een nieuw tijdperk van het menselijk bestaan’.

Achtergrond
Markt en samenleving zoeken een uitweg om los te komen van industrialisatie, maximalisering, ongeremde groei en individueel belang. Maar de dynamiek van die transitie lijkt allesomvattend en weerbarstig. Wat geeft de moderne burger houvast? Wat zijn de duurzame opties voor markt en samenleving? Hoe richten we dit in en vooral: hoe bepalen we de betekenis van ons handelen? Wat zijn de kenmerken van een wenselijke transitie?
Wellicht de belangrijkste transitie moet plaatsvinden in ons vermogen om beter intuïtief te kunnen denken en handelen. In populaire taal een betere balans tussen de rechter en linker hersenhelft. De bekende onderwijsexpert Ken Robinson schrijft hierover ‘Onze beste hoop voor de toekomst is de ontwikkeling van een nieuw paradigma van menselijke capaciteit, dat op maat gesneden is voor een nieuw tijdperk van het menselijk bestaan. […] We moeten omgevingen scheppen – op onze scholen, op werkplekken en in banen – waar iedere persoon wordt geïnspireerd om creatief te groeien.’

Professionals in de creatieve disciplines delen als eigenschap dat hun intuïtie deel uit maakt van hun professioneel repertoire. Zij denken en handelen vanuit een voor hun werk noodzakelijke balans tussen redenatie en intuïtie. Daarmee hebben creatief professionals potentieel een voorsprong als het gaat om betekenisgeving op zowel praktisch als op intellectueel niveau. Dit vermogen wordt steeds vaker herkend en benut.

Bij het CARTESIUS MUSEUM stond de ambitie centraal om te sturen in de Europese transitie van markt en samenleving. De rol van de creatief professional werd in dit initiatief actief geplaatst in het brandpunt van oplossingsgerichte veranderingen. Door te initiëren en te accommoderen, door faciliteiten en samenwerking konden creatief professionals ondernemend participeren in onderzoek en ontwikkeling om kennis in nieuwe betekenissen en nieuwe perspectieven te kunnen plaatsen. Bedrijfsleven, maatschappelijke instellingen, onderwijs, kennisinstellingen en creatief professionals uit de regio waren actief betrokken om tot nieuwe concepten te komen, met de moderne burger als uitgangspunt.

Inmiddels is de realisatie van deze ambitie een feit. Vanaf de start in januari 2012 tot en met het sluiten van de virtuele deuren in januarie 2022 heeft het CARTESIUS MUSEUM een lange reeks activiteiten gerealiseerd waarvan op de homepage van deze website een chronologisch overzicht wordt gegeven. Uit het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, overheden, scholen, kennisinstellingen, midden en kleinbedrijf en de creatieve industrie zijn mensen naar voren gekomen die als conservator van het CARTESIUS MUSEUM een programma hebben uitgerold. Die programma’s werden uitgevoerd samen met iedereen die zich meende verdienstelijk te kunnen maken. Die samenwerking vindt nog steeds plaats in het Werkspoorkwartier en is nog altijd groeiende.