Het CARTESIUS MUSEUM is een wijk, in het hart van Utrecht. Waar bedrijven samenwerken met kunstenaars. Je rijdt er met de trein, de bus of met de fiets naar binnen. 's Ochtends, 's middags, 's avonds en 's nachts is het open, alle dagen, het hele jaar. Niet echt? Integendeel! Zie wat de conservatoren ondernemen en doe mee in het CARTESIUS MUSEUM voor Stedelijke Dynamiek en Vernieuwende Samenwerking.

Homepage


Het CARTESIUS MUSEUM is een initiatief dat gedragen wordt door een groot aantal mensen op basis van vrijwilligheid. Samen hebben ze de overtuiging dat dit groot en open samenwerkings-experiment een belangrijke bijdrage kan leveren aan duurzame innovaties voor markt en samenleving. Het CARTESIUS MUSEUM brengt bedrijven, organisaties, kennis en cultuur samen in een open vorm van communicatie en kennisuitwisseling. Wie meent hieraan een bijdrage te kunnen leveren wordt uitgenodigd contact op te nemen.

Centraal informatiepunt: Erik Uitenbogaard
receptie en hoofdconservator

Ontvang nieuwsbrief

Open laatste nieuwsbrief

Inschrijven voor perslijst

Ambitie CARTESIUS MUSEUM

In het CARTESIUS MUSEUM laten creatief professionals zien hoe open innovatie door middel van design thinking, strategic design en design management vorm krijgt en de weg opent naar volstrekt nieuwe inzichten. Het CARTESIUS MUSEUM is zowel werkplaats voor co-creatie als tentoonstellingsruimte voor vernieuwend denken en handelen, voor zowel burgers als ondernemers en voor zowel studenten als experts. Talrijke verbindingen tussen onderwijs, bedrijfsleven, cultuur en maatschappelijke organisaties, maken van het Cartesiuskwartier in Utrecht een inspirerende omgeving waar creativiteit kan groeien en een inspiratiebron vormt voor ‘een nieuw paradigma van menselijke capaciteit, dat op maat gesneden is voor een nieuw tijdperk van het menselijk bestaan’.

Achtergrond
Markt en samenleving zoeken een uitweg om los te komen van industrialisatie, maximalisering, ongeremde groei en individueel belang. Maar de dynamiek van die transitie lijkt allesomvattend en weerbarstig. Wat geeft de moderne burger houvast? Wat zijn de duurzame opties voor markt en samenleving? Hoe richten we dit in en vooral: hoe bepalen we de betekenis van ons handelen? Wat zijn de kenmerken van een wenselijke transitie?
Wellicht de belangrijkste transitie moet plaatsvinden in ons vermogen om beter intuïtief te kunnen denken en handelen. In populaire taal een betere balans tussen de rechter en linker hersenhelft. De bekende onderwijsexpert Ken Robinson schrijft hierover ‘Onze beste hoop voor de toekomst is de ontwikkeling van een nieuw paradigma van menselijke capaciteit, dat op maat gesneden is voor een nieuw tijdperk van het menselijk bestaan. […] We moeten omgevingen scheppen – op onze scholen, op werkplekken en in banen – waar iedere persoon wordt geïnspireerd om creatief te groeien.’

Professionals in de creatieve disciplines delen als eigenschap dat hun intuïtie deel uit maakt van hun professioneel repertoire. Zij denken en handelen vanuit een voor hun werk noodzakelijke balans tussen redenatie en intuïtie. Daarmee hebben creatief professionals potentieel een voorsprong als het gaat om betekenisgeving op zowel praktisch als op intellectueel niveau. Dit vermogen wordt steeds vaker herkend en benut.

Het is de ambitie van het CARTESIUS MUSEUM om te sturen in de Europese transitie van markt en samenleving. De rol van de creatief professional wordt in dit initiatief actief geplaatst in het brandpunt van oplossingsgerichte veranderingen. Door te initiëren en te accommoderen, door faciliteiten en samenwerking zullen creatief professionals ondernemend participeren in onderzoek en ontwikkeling om kennis in nieuwe betekenissen en nieuwe perspectieven te kunnen plaatsen. Bedrijfsleven, maatschappelijke instellingen, onderwijs, kennisinstellingen en creatief professionals uit de regio worden actief betrokken om tot nieuwe concepten te komen, met de moderne burger als uitgangspunt.

Inmiddels is de realisatie van deze ambitie in volle gang. Uit het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, overheden, scholen, kennisinstellingen, midden en kleinbedrijf en de creatieve industrie stappen mensen naar voren die als conservator van het CARTESIUS MUSEUM een programma uitrollen. Die programma’s worden uitgevoerd samen met iedereen die zich meent verdienstelijk te kunnen maken. Die samenwerking vindt plaats in het Cartesiuskwartier top diverse locaties en vanzelfsprekend ook via digitale communicatie.

Particulieren, zelfstandig professionals, bedrijven en instellingen, die menen vanuit hun expertise een bijdrage te kunnen leveren aan dit ambiteuze samenwerkings-experiment of geïnteresseerd zijn in open innovatie, worden uitgenodigd contact op te nemen.

 Voor bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. ...meer informatie

 Voor creatief professionals. ...meer informatie


Erik Uitenbogaard, receptie en hoofdconservator.