Het CARTESIUS MUSEUM is een wijk, in het hart van Utrecht. Waar bedrijven samenwerken met kunstenaars. Je rijdt er met de trein, de bus of met de fiets naar binnen. 's Ochtends, 's middags, 's avonds en 's nachts is het open, alle dagen, het hele jaar. Niet echt? Integendeel! Zie wat de conservatoren ondernemen en doe mee in het CARTESIUS MUSEUM voor Stedelijke Dynamiek en Vernieuwende Samenwerking.

Homepage


Het CARTESIUS MUSEUM is een initiatief dat gedragen wordt door een groot aantal mensen op basis van vrijwilligheid. Samen hebben ze de overtuiging dat dit groot en open samenwerkings-experiment een belangrijke bijdrage kan leveren aan duurzame innovaties voor markt en samenleving. Het CARTESIUS MUSEUM brengt bedrijven, organisaties, kennis en cultuur samen in een open vorm van communicatie en kennisuitwisseling. Wie meent hieraan een bijdrage te kunnen leveren wordt uitgenodigd contact op te nemen.

Centraal informatiepunt: Erik Uitenbogaard
receptie en hoofdconservator

Ontvang nieuwsbrief

Open laatste nieuwsbrief

Inschrijven voor perslijst


Creativiteit te huur


In het CARTESIUS MUSEUM werken creatief professionals, bedrijven, maatschappelijke organisaties, onderwijs en kennisinstellingen samen aan vernieuwing van producten en diensten. Elke bedrijf, organisatie, maatschappelijke of particuliere instelling kan daar aan meedoen, zonder uitzondering en in elke branche. Van locale kruidenier tot onderzoekslaboratorium en van ziekenhuis tot chemische industrie.

Cocreatie en crossovers
Samenwerking tussen creatief professionals en bedrijven en instellingen heeft de uitdrukking cocreatie gekregen. Essentie van die samenwerking is dat creatief professionals worden ingezet bij het onderzoeken, ontwerpen en ontwikkelen van mogelijkheden voor vernieuwing. Al ruim tien jaar is hiermee veel ervaring opgedaan. Succesvolle methodieken hebbenal vele spraakmakende oplossingen geboden en nog veel vaker heeft deze samenwerking radicaal vernieuwende inzichten opgeleverd. Open innovatie door samenwerking geeft ruimte aan vernieuwend denken. We weten inmiddels hoe dit werkt, dat het werkt en dat er vooral meer wordt bereikt door partijen uit verschillende sectoren bij elkaar te brengen. Crossovers versnellen het innovatieproces en leveren vrijwel zonder uitzondering vele nieuwe inzichten op vraagstukken, problemen of dillemma's waarop geen of moeizaam perspectief meer leek te zitten.

Wij nodigen elke ondernemende organisatie uit om in deze samenwerking te stappen. De thema's waarop wij graag samenwerken zijn:

Direct contact
Succesvolle CoCreatie vraagt om maatwerk. Met een bedrijf of organisatie gaan wij eerst rond de tafel om doel en aanpak te bespreken. Voor direct contact belt of mailt u met Erik Uitenbogaard (M 0615633552).

Aanmelden als belangstellende
Bent u geïnteresseerd in mogelijke samenwerking als specifieke vraagtukken of thema's bij ons aan de orde komen, meldt u zich dan graag aan. Wij houden u dan op de hoogte en geven een seintje als een activiteit matcht met uw aanmelding.

Aanmelden voor CoCreatie

Het CARTESIUS MUSEUM is een stichting zonder winstoogmerk. 


Erik Uitenbogaard, receptie en hoofdconservator.