Het CARTESIUS MUSEUM is een wijk, in het hart van Utrecht. Waar bedrijven samenwerken met kunstenaars. Je rijdt er met de trein, de bus of met de fiets naar binnen. 's Ochtends, 's middags, 's avonds en 's nachts is het open, alle dagen, het hele jaar. Niet echt? Integendeel! Zie wat de conservatoren ondernemen en doe mee in het CARTESIUS MUSEUM voor Stedelijke Dynamiek en Vernieuwende Samenwerking.

Homepage


Het CARTESIUS MUSEUM is een initiatief dat gedragen wordt door een groot aantal mensen op basis van vrijwilligheid. Samen hebben ze de overtuiging dat dit groot en open samenwerkings-experiment een belangrijke bijdrage kan leveren aan duurzame innovaties voor markt en samenleving. Het CARTESIUS MUSEUM brengt bedrijven, organisaties, kennis en cultuur samen in een open vorm van communicatie en kennisuitwisseling. Wie meent hieraan een bijdrage te kunnen leveren wordt uitgenodigd contact op te nemen.

Centraal informatiepunt: Erik Uitenbogaard
receptie en hoofdconservator

Ontvang nieuwsbrief

Open laatste nieuwsbrief

Inschrijven voor perslijst

Mee doen aan projecten

Je kunt mee doen aan de projecten van de conservatoren. Als je denkt dat jouw kwaliteiten of expertise passen bij een van de projecten, neem dan contact op met de betreffende conservator en maak kenbaar wat je rol zou kunnen zijn. De conservator bepaalt uiteindelijk wie er aan zijn activiteit mee zullen doen.

Elke conservator heet een inspirerende ambitie geformuleerd en geeft daar met concrete activiteiten uitvoering aan. Dat gaat in het CARTESIUS MUSEUM altijd in samenwerking met anderen. Met creatief professionals, met bedrijven en instellingen, met overheden en samen met collega-conservatoren. De uitdaging is om juist door deze samenwerking tot betekenisvolle en duurzame oplossingen te komen. Het is dus heel goed mogelijk dat je als expert kansen ziet om aan te sluiten bij een van de projecten om je kennis aan te bieden, maar wellicht ook om er weer compleet nieuwe ideeënop te doen. Of om nieuwe technieken, ruimte of andere nuttige zaken aan te bieden. De conservator zal bij de aangeboden expertise of middelen altijd kijken naar mogelijkheden voor wederzijds belang en streeft naar volledige openheid in de samenwerking. Over ontwikkelingen en resultaten wordt open gecommuniceerd.

Sommige activiteiten zijn gericht op onderzoek, uitwisseling, verbetring van processen of het vinden van oplossoingen voor inhoudelijke vraagstukken. Andere activiteiten zijn juist gericht op de realisatie van concrete zaken zoals apps, installaties, ruilmarkten, green farming, spel, bouwen of bewegende objecten. Bij veel activiteiten zullen concrete resultaten en inhoudelijke verkenningen door elkaar lopen. Bij alle projecten gaat het om een ondernemende houding die door samenwerking zoekt naar vernieuwende oplossingen voor een betekenisvolle en duurzame samenleving.
Ga voor een overzicht van de activiteiten naar de homepage.
Ben de creatief professional schrijf je dan in.Het ligt in de bedoeling deze website als dynamisch platform mee te laten groeien met de ontwikkelingen van het CARTESIUS MUSEUM. Zo hebben de conservatoren Rob Stolte en Maarten Dullemeijer het initiatief genomen om een platform te ontwikkelen voor het kunnen localiseren van alle activiteiten, initiatieven, werkplaatsen, etc. Heb je belangstelling voor dit project kijk dan op de website.