Het CARTESIUS MUSEUM is een wijk, in het hart van Utrecht. Waar bedrijven samenwerken met kunstenaars. Je rijdt er met de trein, de bus of met de fiets naar binnen. 's Ochtends, 's middags, 's avonds en 's nachts is het open, alle dagen, het hele jaar. Niet echt? Integendeel! Zie op deze website wat de conservatoren hebben gerealiseerd in 10 jaar CARTESIUS MUSEUM voor Stedelijke Dynamiek en Vernieuwende Samenwerking.

Homepage


Het CARTESIUS MUSEUM is een initiatief dat gedragen wordt door een groot aantal mensen op basis van vrijwilligheid. Samen hebben ze de overtuiging dat dit groot en open samenwerkings-experiment een belangrijke bijdrage kan leveren aan duurzame innovaties voor markt en samenleving. Het CARTESIUS MUSEUM brengt bedrijven, organisaties, kennis en cultuur samen in een open vorm van communicatie en kennisuitwisseling. Wie meent hieraan een bijdrage te kunnen leveren wordt uitgenodigd contact op te nemen.

Centraal informatiepunt: Erik Uitenbogaard
receptie en hoofdconservator

Ontvang nieuwsbrief

Open laatste nieuwsbrief

Inschrijven voor perslijst

Over Cartesius en het Cartesiuskwartier

Cogito ergo sum: Ik denk dus ik besta. Een uitspraak van filosoof en wiskundige René Descartes (1596-1650) die in Utrecht woonde in de tijd waarin de universiteit werd gesticht. Hij wordt gezien als de grondlegger van de moderne wijsbegeerte. Het Latijn voor Descartes is Cartesius en dat is de naam die Utrecht gebruikt heeft om een weg naar hem te noemen: de Cartesiusweg. Die weg loopt dwars door een industrieterrein. Het gebied wordt begrensd door de spoorlijnen naar Amsterdam en Den Haag en als driehoek ingesloten door het Amsterdam-Rijnkanaal. Het grootste deel van de vorige eeuw is het terrein benut om er in een reusachtig complex van gebouwen, havens, spoorrails en smederijen, bruggen te bouwen en machines voor schepen en treinen. Toen daar op die plek geen perspectief meer voor was zijn veel gebouwen en infrastructuur verdwenen om plaats te maken voor andere bedrijven met andere functies zoals stadsverwarming, gemeentereiniging, opslag en reparatie. Maar omdat het industrieterrein de littekens draagt van een ander bestaan, worden de nog resterende oude en soms volumineuze gebouwen dankzij de relatief lage huurkosten ook al jaren graag gebruikt door de creatieve en recreatieve industrie.


Luchtfoto gebied Werkspoorkwartier 1964, Het Utrechts Archief

Al geruime tijd buigen gemeente en projectontwikkelaars zich over dit terrein om er planmatig orde te willen scheppen of op z'n minst een idee te hebben over hoe het verder moet. Daar is op 1 februari 2012 een nieuw initiatief aan toegevoegd: het CARTESIUS MUSEUM. Geen collectie waarvoor deuren moeten worden geopend en kaartjes verkocht, maar een museum voor stedelijke dynamiek en vernieuwende samenwerking. Een formule voor het samenbrengen van allerlei activiteiten en initiatieven in een groot samenwerkings-experiment, gericht op duurzame innovaties voor markt en samenleving. Het CARTESIUS MUSEUM brengt bedrijven, organisaties, kennis en cultuur samen in een open vorm van communicatie en kennisuitwisseling. De overwegingen voor dit - voor iedereen toegankelijk - experimenteel ondernemerschap op deze plek zijn behalve de schitterende centrale ligging in het huidige Utrecht ook praktisch. Want met Descartes in het achterhoofd: het bestaat, dus je gebruikt het.Erik Uitenbogaard, receptie en hoofdconservator.