Het CARTESIUS MUSEUM is een initiatief dat gedragen wordt door een groot aantal mensen op basis van vrijwilligheid. Samen hebben ze de overtuiging dat dit groot en open samenwerkings-experiment een belangrijke bijdrage kan leveren aan duurzame innovaties voor markt en samenleving. Het CARTESIUS MUSEUM brengt bedrijven, organisaties, kennis en cultuur samen in een open vorm van communicatie en kennisuitwisseling. Wie meent hieraan een bijdrage te kunnen leveren wordt uitgenodigd contact op te nemen.Open de Screenkrant


DOE MEE!

Utrecht slimme stad

Utrecht wil een slimme stad zijn. Big Data moeten ervoor zorgen dat de juiste beslissingen genomen worden en dat voorzieningen goed terecht komen. Dat beoogt de Big Data-technologie van algoritmen en kunstmatige intelligentie. Maar is een slimme stad ook een wijze stad? Waar Utrechters op een creatieve en sociale wijze samenleven? En waar ook de privacy van de inwoners en bezoekers beschermd wordt en persoonlijke gegevens niet in handen vallen van op winstgerichte techbedrijven? En hoe gaan we in de stad om met de nieuwe AVG-privacywetgeving (van kracht per 25 mei 2018)?

Een primeur
Het kennisfestival Utrecht Creatieve en Sociale Slimme Stad van 21, 22 en 23 juni 2018 is rond deze vragen opgezet en richt zich met de broodnodige creativiteit op een breed publiek. Het kennisfestival, georganiseerd door het Cartesius Museum, is het eerste festival in Nederland dat de slimme stad én haar inwoners centraal stelt met kunstenaars in een belangrijke rol. Het festival wordt ondersteund door een vijftiental Utrechtse organisaties.

Doe mee!
Het programma hiernaast geeft alle onderdelen weer. Vink af waar je aan zou willen deelnemen en stuur je opgave in. Je ontvang zo soedig mogelijk een bevestiging.

Veel kijk-, luister- en ontmoetingsplezier, tot ziens op het festival!

Namens alle medewerkers en meewerkende organisaties,
Erik Uitenbogaard, hoofdconservator
Giep Hagoort, conservatorProgramma

Kennisfestival
Utrecht Creatieve en Sociale Slimme Stad!

donderdag 21 t/m zaterdag 23 juni 2018

Donderdag 21/6/2018:

Openingsessay
08.00 uur

Locatie: online

Online presentatie openingsessay Hoe beteugelen we het wilde beest dat Big Data heet? door Giep Hagoort.
In de stationshal van Utrecht CS houden welgeteld 100 camera's toezicht. Deze 100 camera's vormen de aanleiding van het essay rond de steeds woester wordende jacht op data in de slimme stad.

Geen opgave voor deelname nodig.


Experimentele opstelling Slimme Stad
10.00 - 12.00 uur

Begeleiding: Jürg Thölke, oud-lector HAN, partner Inklusief Opleidingen.
Locatie: De Staalhouwerij, Nijverheidsweg16x, (Werkspoorkwartier) Utrecht

De methode 'Opstellingen' geeft mogelijkheden om unieke inzichten te krijgen in complexe relatiesystemen als 'familie' en 'organisatie'. De experimentele stadsopstelling gaat over de slimme stad als systeem, met onder meer de elementen Big Data, inwoners, privacy, technologie, kunst en bestuur. Het Cartesius Museum treedt op als 'vragensteller' waarna de opstelling kan starten. Experimenteel omdat dit voor de eerste keer is dat over een slimme stad een opstelling gemaakt wordt. Speciaal gericht op de organisaties die het festival ondersteunen. Locatie: festivalhub. Deelname op basis van uitnodiging.

Deelname niet meer mogelijk


Smart City: Opleidingen aanpassen aan de digitalisering, het kan dus wel!*
Hogeschool Utrecht

Locatie: Movares, Daalseplein 100, 3511 SX Utrecht, 16.00-18.00

Het kan wel: Smart City en de digitalisering van opleidingen. Digitalisering heeft grote invloed op de maatschappij. Dit biedt kansen voor bedrijfsleven en opleidingen. Ron Brouwer van Movares geeft op 21 juni een 'kijkje in de keuken' en legt uit hoe zijn bedrijf een aantal zaken digitaliseert. Want: hoe doe je dat precies, en wat komt daar allemaal bij kijken? Georganiseerd door het Center of Expertise Smart Sustainable Cities van de Hogeschool Utrecht voor Katapult, een netwerk van samenwerkingsverbanden tussen beroepsonderwijs , bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen. Programmaleiding: Nadia Verdeyen, directeur Center of Expertise Smart Sustainable Cities HU.
* Valt buiten de coördinatie van het festival

Zie voor meer informatie: www.wijzijnkatapult.nl.


Center for Ecological (Un)learning
12.00-17.00, 18.00-21.00 uur

Locatie: Louis Armstronglaan 50, Leidsche Rijn (tegenover treinstation Utrecht Terwijde)

Hoe slim is de openbare ruimte als 'commons'? Casco Art Institute: Working for the Commons onderzoekt samen met The Outsiders of de historische boerderij Hof ter Wijde in de Utrechtse Vinexwijk Leidsche Rijn zich kan ontwikkelen als de 'commons'. Commons staat voor 'gemeenschappelijke grond'. Kunstenaars krijgen de ruimte om initiatieven te realiseren die bewoners en bedrijfsleven nieuwsgierig maken. Hoe verhouden zich de 'commons' tot de 'slimme stad'? Wat is de invloed van Big Data op de sociale interactie in een jonge (woon)wijk? Hoe pakt het matchen van data uit voor een wijk die nog volop in ontwikkeling is? Worden vragen en antwoorden over samenwerking, mobiliteit, veiligheid, duurzaamheid, ecologie en sociale voorzieningen uit de mix van grote getallen afgelezen? Het adres van boerderij Terwijde is Louis Armstrongboulevard 30 (maar wordt aangegeven als nummer 50 op Google Maps).

De boerderij is goed toegankelijk én zichtbaar vanaf het NS-station Utrecht Terwijde. Deelname vrij, geen verplichte aanmelding.


Kickoff Kennisfestival
15.00-17.00 uur

Locatie: Provinciehuis, Archimedeslaan 6, Utrecht

Kickoff in het Provinciehuis. Hoe gaat de slimme stad om met haar regio. Is er ook een 'slimme provincie'?. Diverse bijdragen. In samenwerking met Brett Bannink, conservator Cartesius Museum en beleidsadviseur cultuur provincie Utrecht. Deelname gratis, opgave verplicht.

Kick-Off programma:
  • Intro - Brett Bannink (provincie) en Erik Uitenbogaard (CAMU)
  • Rob Peters, strategisch adviseur informatievoorziening provincie Utrecht - de rol van de provincie in het digitale domein.
  • Martin Jansen, kwartiermaker Datagedreven Sturing gemeente Utrecht over de inbedding van Data Sturing binnen de Gemeente Utrecht.
  • Jelle van der Ster, directeur SETUP medialab voor technologie en cultuur - AVG, 'als de privacy niet geschonden wordt, mag je dan alles met data doen?'
  • Plenaire dialoog met aanwezigen o.l.v. Giep Hagoort, conservator CAMU en emeritus hoogleraar Kunst en Economie UU/HKU.
  • Spel De Nationale Verjaardagskalender. Onder leiding van Frank-Jan van Lunteren van SETUP. In het spel ontdek je stap voor stap persoonlijke informatie over een fictief persoon in de vorm van data. Wat zijn de feiten en welke aannames doe je op basis van zogenaamde voorkennis?
  • Borrel

Deelname niet meer mogelijkVrijdag 22/6/2018:

Ontbite #1
vroeg

Locatie: online

Welkom aan de ontbitetafel van het kennisfestival, een activiteit van het Cartesius Museum. Klik hier voor deelname aan het ontbite. Concept en realisatie: Erik Uitenbogaard.

Geen opgave voor deelname nodig.


De slimme stad is een kennisstad van en voor iedereen
09.30-12.00 uur

Locatie: De Staalhouwerij, Nijverheidsweg16x, (Werkspoorkwartier) Utrecht

Albert Meijer, hoogleraar Publiek management aan Universiteit Utrecht heeft vier vragen opgesteld als een kennisagenda voor de slimme stad: 1. Hoe de relatie harde en zachte kennis vormgeven, 2. Hoe komen we van experimenten naar grootschalige veranderingen, 3. Hoe de besluitvorming democratiseren, 4. Welke ethische keuzen liggen verborgen in de technologie van de slimme stad? Op interactieve wijze worden deze vragen met de deelnemers verder uitgewerkt en praktijkgericht gemaakt. Hieraan werken mee: René Kooyman, Peter Pelzer en Suzanna Tomor. Het afrondende gesprek wordt gestart door Paul Kouijzer, directeur Bestuurs- en Concernstaf van de gemeente Utrecht en ambtelijk verantwoordelijk voor het slimme stadsbeleid en Sandra Geelhoed, socioloog en onderzoeker Kenniscentrum Sociale Innovatie van Hogeschool Utrecht. Deelname gratis, opgave verplicht.

Deelname niet meer mogelijk


Center for Ecological (Un)learning
12.00-17.00, 18.00-21.00 uur

Locatie: Louis Armstronglaan 50, Leidsche Rijn (tegenover treinstation Utrecht Terwijde)

Hoe slim is de openbare ruimte als 'commons'? Casco Art Institute: Working for the Commons onderzoekt samen met The Outsiders of de historische boerderij Hof ter Wijde in de Utrechtse Vinexwijk Leidsche Rijn zich kan ontwikkelen als de 'commons'. Commons staat voor 'gemeenschappelijke grond'. Kunstenaars krijgen de ruimte om initiatieven te realiseren die bewoners en bedrijfsleven nieuwsgierig maken. Hoe verhouden zich de 'commons' tot de 'slimme stad'? Wat is de invloed van Big Data op de sociale interactie in een jonge (woon)wijk? Hoe pakt het matchen van data uit voor een wijk die nog volop in ontwikkeling is? Worden vragen en antwoorden over samenwerking, mobiliteit, veiligheid, duurzaamheid, ecologie en sociale voorzieningen uit de mix van grote getallen afgelezen? Het adres van boerderij Terwijde is Louis Armstrongboulevard 30 (maar wordt aangegeven als nummer 50 op Google Maps).

De boerderij is goed toegankelijk én zichtbaar vanaf het NS-station Utrecht Terwijde. Deelname vrij, geen verplichte aanmelding.


Vuistregels voor de vormgeving van Utrecht als slimme stad
12.30-14.30 uur

Locatie: De Staalhouwerij, Nijverheidsweg16x, (Werkspoorkwartier) Utrecht

Heerd Jan Hoogeveen (Economic Board Utrecht) en Jan-Willem Wesselink (Future City Foundation) werken aan een bouwbesluit dat de vormgeving van de bouw van een slimme stad concreet maakt. Zij baseren zich daarbij onder andere op publieke waarden zoals door het Rathenau Instituut zijn geformuleerd: privacy (AVG), autonomie, veiligheid, controle over technologie, menselijke waardigheid, rechtvaardigheid en macht. Samen met de deelnemers willen ze het bouwbesluit-in-wording een stap verder brengen. Lunchsessie, deelname gratis, opgave verplicht.

Deelname niet meer mogelijk


Smart City Church (SCC), services #1
15.30-16.15 uur

Locatie: De Staalhouwerij, Nijverheidsweg16x, (Werkspoorkwartier) Utrecht

Er is een stroomstoring op het Werkspoorkwartier. De leden van de Smart City Church komen bijeen om hun toevlucht te nemen tot elkaar en paniekgevoelens te bedwingen. De SCC is een spirituele afsplitsing van het Dataïsme, een geloof dat de redding van de mensheid gelegen is in Big Data. Met zang, overdenkingen en voordrachten van teksten van Yuval Noah Harari - Homo Deus, Johan Huizinga - Homo Ludens, Dave Eggers - De Cirkel en Dan Brown - Oorsprong worden deelnemers in vervoering gebracht. Gast-overdenking: Astrid Elburg (Move Forward Minds), beweging: Robosapien. Concept en realisatie: Peig Troogah en Eknah Pord. Deelname gratis, opgave verplicht.

Deelname niet meer mogelijk


Workshop: Een slootwater app helpt je kijken en onderzoeken
15.30-17.00 uur

Locatie: tuin Koppelsteede in de wijk Lunetten, Utrecht

Wat leeft er in een slootje in je eigen buurt? Utrecht Natuurlijk heeft voor schoolkinderen een app ontwikkeld om die vraag te beantwoorden. Met schepnetje en al. Is zo'n app ook te gebruiken door personen die geïnteresseerd zijn wat er onder water in de eigen omgeving leeft? En kunnen de gegevens met elkaar verbonden worden om zodoende op een slimme manier de waterkwaliteit te onderzoeken? Maarten van Deursen, hoofd projecten en educatie van Utrecht Natuurlijk, neemt de deelnemers van de workshop mee naar een slootje van tuin Koppelsteede in Lunetten om samen nader onderzoek te doen naar deze nieuwe 'bio-indicator'. Verzamelen om 15.30 uur op de tuin. In samenwerking met Pim Rooymans, conservator Cartesius Museum en coördinator Go APE!. Deelname gratis, opgave verplicht.

Deelname niet meer mogelijk


De fantasten, een absurdistisch licht-filosofische korte film over geluk
17.00-17.45 uur

Locatie: De Staalhouwerij, Nijverheidsweg16x, (Werkspoorkwartier) Utrecht

Men neemt genoegen met hoe het leven is. Die nacht arriveert er een onbekend individu met een groot ondefinieerbaar voorwerp dat hij op het plein zet. Hij en het voorwerp vormen een bedreiging voor de gemeenschap. Als het leven in deze wereld geen waarde heeft, is zelfdoding dan de oplossing? Het individu ziet wat hij heeft aangericht en komt tot nieuwe inzichten. De film, gemaakt door studenten van de toneelacademies uit Maastricht en Amsterdam, wordt kort geïntroduceerd door Karel Janssen, conservator A2 van het Cartesius Museum. Dinda Provily, een van de makers van de film, zal een inleiding verzorgen. Locatie: festivalhub. Deelname gratis, opgave verplicht.

Deelname niet meer mogelijk


Theaterlezing door regisseur Ursul de Geer over het stuk Heilige Avond van de bekende Duitse schrijver Daniel Kehlmann
20.00-22.00 uur

Locatie: De Staalhouwerij, Nijverheidsweg16x, (Werkspoorkwartier) Utrecht

De vrijheid van een filosofieprofessor die schrijft en doceert over gewelddadig verzet tegenover de veiligheid dat het systeem moet garanderen in de persoon van een politieman. De politie verdenkt de professor dat zij een bom om 12 uur kerstavond zal laten afgaan. Ze is opgepakt voor verhoor. Er is nog anderhalf uur te gaan voordat het kerstavond 12 uur is. De politie heeft een compleet dossier van de vrouw maar ze weet niet zeker of daadwerkelijk een bom geplaatst is. Tijdens het verhoor is sprake van een duel tussen de professor en de politieman. Wie brengt de beslissende slag uit ten voordele van vrijheid of veiligheid? Het is niet moeilijk om een parallel te trekken met het concept van de slimme stad. Data verzamelen, zowel individueel als van groepen en bewegingen met het argument dat de stad haar burgers moet kunnen beschermen. Het terrorismeargument deelt in de gesprekken vaak de raakste klappen uit. Het einde van het toneelstuk is het begin van een dialoog over het duel vrijheid versus veiligheid. Utrechts theatermaker Paul Feld reflecteert vanuit zijn theaterervaring op de lezing. Edwin van der Zalm, coach, adviseur en ICT-publicist spreekt een column uit. Donovan Karamat Ali, open data coördinator van de gemeente Utrecht, opent daarna het debat over ethische dilemma's van de slimme stad. Locatie: festivalhub. Deelname gratis, opgave verplicht .

Deelname niet meer mogelijkZaterdag 23/6/2018:

Smart City Church (SCC), services #2
00.00-00.45 uur

Locatie: De Staalhouwerij, Nijverheidsweg16x, (Werkspoorkwartier) Utrecht

Er is nog steeds een stroomstoring op het Werkspoorkwartier. De leden van de Smart City Church komen bijeen om hun toevlucht te nemen tot elkaar en paniekgevoelens te bedwingen. De SCC is een spirituele afsplitsing van het Dataïsme, een geloof dat de redding van de mensheid gelegen is in Big Data. Met zang, overdenkingen en voordrachten van teksten van Yuval Noah Harari - Homo Deus, Johan Huizinga - Homo Ludens, Dave Eggers - De Cirkel en Dan Brown - Oorsprong worden deelnemers in vervoering gebracht. Gast-overdenking: vrijwilliger uit het gemeente, beweging: Robosapien. Concept en realisatie: Peig Troogah en Eknah Pord. Deelname gratis, opgave verplicht.

Deelname niet meer mogelijk


Ontbite #2
vroeg

Locatie: online

Welkom aan de ontbitetafel van het kennisfestival, een activiteit van het Cartesius Museum. Klik hier voor deelname aan het ontbite. Concept en realisatie: Erik Uitenbogaard.

Geen opgave voor deelname nodig.


Smart City Church (SCC), services #3
09.00-09.45 uur

Locatie: De Staalhouwerij, Nijiverheidsweg16x, (Werkspoorkwartier) Utrecht

De stroomstoring op het Werkspoorkwartier houdt nog steeds aan maar kan elk moment voorbij zijn. De leden van de Smart City Church komen bijeen om hun toevlucht te nemen tot elkaar en paniekgevoelens te bedwingen. De SCC is een spirituele afsplitsing van het Dataïsme, een geloof dat de redding van de mensheid gelegen is in Big Data. Met zang, overdenkingen en voordrachten van teksten van Yuval Noah Harari - Homo Deus, Johan Huizinga- Homo Ludens, Dave Eggers - De Cirkel en Dan Brown - Oorsprong worden deelnemers in vervoering gebracht. Gast-overdenking: Ine Gevers (Hacking Habitat, Robotlove), beweging: Robosapien. Concept en realisatie: Peig Troogah en Eknah Pord. Deelname gratis, opgave verplicht.

Deelname niet meer mogelijk


Remake, Community zorgplatform
10.30-12.00 uur

Locatie: stichting De Dame Doet het, Prinses Irenelaan 18, 3554 HE, Utrecht. Ingang 'de tussendeur' aan de Zwanenvechtlaan.

Remake, een Utrechts Bureau voor Community Architectuur heeft een platform ontworpen hoe de toegang tot zorg voor ouderen met een Marokkaanse of Turkse achtergrond kan worden verbeterd. Deze Zorghub is een product van het meedenken en meeontwerpen samen met de doelgroep. De Zorghub brengt de belangrijkste partijen tezamen en wordt in de eigen buurt gerealiseerd. Zo'n zorgcommunity wordt digitaal ondersteund door een speciale app, die ook weer het resultaat is van het meeontwerpen. Radia Elgarbi, sociaal ontwerper van het bureau, legt samen met enkele ouderen de werking van de app uit en schetst de mogelijkheden van zo'n app voor de slimme stad. Gratis deelname, opgave verplicht.

Deelname niet meer mogelijk


Center for Ecological (Un)learning
12.00-17.00, 18.00-21.00 uur

Locatie: Louis Armstronglaan 50, Leidsche Rijn (tegenover treinstation Utrecht Terwijde)

Hoe slim is de openbare ruimte als 'commons'? Casco Art Institute: Working for the Commons onderzoekt samen met The Outsiders of de historische boerderij Hof ter Wijde in de Utrechtse Vinexwijk Leidsche Rijn zich kan ontwikkelen als de 'commons'. Commons staat voor 'gemeenschappelijke grond'. Kunstenaars krijgen de ruimte om initiatieven te realiseren die bewoners en bedrijfsleven nieuwsgierig maken. Hoe verhouden zich de 'commons' tot de 'slimme stad'? Wat is de invloed van Big Data op de sociale interactie in een jonge (woon)wijk? Hoe pakt het matchen van data uit voor een wijk die nog volop in ontwikkeling is? Worden vragen en antwoorden over samenwerking, mobiliteit, veiligheid, duurzaamheid, ecologie en sociale voorzieningen uit de mix van grote getallen afgelezen? Het adres van boerderij Terwijde is Louis Armstrongboulevard 30 (maar wordt aangegeven als nummer 50 op Google Maps).

De boerderij is goed toegankelijk én zichtbaar vanaf het NS-station Utrecht Terwijde. Deelname vrij, geen verplichte aanmelding.


Smart Phone Free Tuinen van Utrecht Natuurlijk
12.00-14.00 uur

Locaties meewerkende tuinen zijn: Eilandsteede, Gagelsteede, Griftsteede, Koppelsteede, Steede Hoge Woerd en Stadstuin Kanaalweg

De stedelijke voorziening Utrecht Natuurlijk voor natuur en milieu heeft een aantal publieke tuinen in beheer. Kunnen we genieten van de tuinen zonder voortdurend te kijken op een smart phone? Voor de een is dat een 'natuurlijk' iets, voor de ander lijkt een leven zonder digitale communicatie een onmogelijkheid, zelfs op de tuin. Een zestal tuinen gaat tussen 12.00 en 14.00 uur een avontuur aan door voor het eerst in Nederland een Smart Phone Free Zone te organiseren. Aan de gebruikers en bezoekers van de tuinen wordt gevraagd mee te doen en hun ervaringen te delen (soms onder genot van de producten van de tuin). De meewerkende tuinen zijn: Eilandsteede, Gagelsteede, Griftsteede, Koppelsteede, Steede Hoge Woerd en Stadstuin Kanaalweg. De tuinen zijn open voor iedereen. Deelname vrij, geen verplichte aanmelding.ONT-aarde (opkomende) smartphoneverslaving: AARD je smart phone
12.00-14.00 uur

Locatie: De Staalhouwerij, Nijverheidsweg16x, (Werkspoorkwartier) Utrecht

Via onze smartphones zijn we constant in contact met anderen. Er is zelfs een nieuwe ziekte gesignaleerd: de smartphoneverslaving met depressieve gevoelens, een slecht inlevingsvermogen en verminderde creativiteit. Op het terrein van Nijverheidsweg 16 kunnen smartphonegebruikers hun telefoon ritueel aarden opdat ze het gebruik ervan minderen. Gedurende korte tijd graaft de gebbruiker zijn/haar smartphone (veilig!) in terwijl intussen de gebruiker een aantal artistieke interventies ondergaat onder leiding van Simon Haazen, theatermaker en conservator van het Cartesius Museum, in samenwerking met Annechien van Heemstra, kunstfilosofie. Kunstenaar en conservator Sophia Anastasia, is gevraagd medewerking te verlenen. Locatie: Nijverheidsweg 16, Werkspoorkwartier. Vrij toegang.Presentatie project: Circulair bouwen in een slimme stad
15.30-17.00 uur

Locatie: De Staalhouwerij, Nijverheidsweg16x, (Werkspoorkwartier) Utrecht

Plan: Nederlandse studenten en studenten met een asielstatus bouwkunde, kunst en technologie bouwen een locatie voor studentenhuisvesting in het Werkspoorkwartier. Interdisciplinair, met behulp van stedelijke data en op basis van zelfwerkzaamheid. Het is een flexibele wooneenheid die eventueel getransporteerd kan worden naar andere plekken in de stad. Het bouwmateriaal is circulair, het gebouw functioneert energieneutraal en het wonen is zoveel mogelijk zelfvoorzienend via ondermeer stadslandbouw. Het project is ook een leerschool in het innovatief bouwen in een slimme stad. Presentatie en projectleiding: Amar Baghdadi, architect uit Syrië en in Delft afgestudeerd, sociaal ondernemer. In samenwerking met Rami Ramou, Mijn wijk, jouw wijk/So-On. Locatie: festivalhub. Deelname gratis, opgave verplicht.

Deelname niet meer mogelijk


Afsluitende theatrale lezing door HKU Lectoraat kunst en professionalisering: Onzichtbare steden
17.00 uur

Locatie: De Staalhouwerij, Nijverheidsweg16x, (Werkspoorkwartier) Utrecht

In deze theatrale lezing nemen Bart van Rosmalen (cellist en lector Kunst en Professionalisering aan de HKU) en Anouk Saleming (theatraal kunstenaar en HKU-docent Theater) de bezoeker mee in de tot de verbeelding sprekende raamvertelling Onzichtbare Steden van de Italiaanse schrijver Italo Calvino. In Onzichtbare Steden geeft ontdekkingsreiziger Marco Polo (13e eeuw) de veertig jaar oudere Kublai Khan de kleurrijkste beschrijvingen van de wonderlijke steden die hij bezoekt. Feitelijk beschrijft Marco Polo echter uitsluitend zijn geboortestad Venetië. Op een dieper niveau behelst deze vertelling een filosofie over de ontwikkeling van steden, met soms enige maatschappijkritiek. In samenwerking met Hanke Drop, docent-onderzoeker Hogeschool Utrecht. Locatie: festivalhub. Deelname gratis, opgave verplicht.

Deelname niet meer mogelijk


Gemeentelijke Stadslab*
tijdens openingsuren Stadskantoor

Locatie: Stadkantoor Utrecht

Interactie en slimme stad in het gemeentelijke Stadslab. Rondom de Jaarbeurs en het Westplein breidt Utrecht haar centrum uit. Dit centrum zal nauw verbonden zijn met de historische binnenstad. In het Stadslab, op de 2e verdieping in het Stadskantoor, werkt de gemeente aan de plannen voor deze ontwikkeling. Dit doen de gemeente open en onderzoekend, in dialoog met bewoners, belanghebbenden en experts. Op alle werkdagen ben je welkom in het Stadslab. Raadpleerg ook: http://cu2030.nl/page/beurskwartierlombokplein
* Valt buiten de coördinatie van het festivalMet medewerking van en dank aan:
Amsterdam School of Management, Ateliers Stichting 16X, Economic Board Utrecht, Future City Foundation, Gemeente Utrecht, Go APE!, HKU, Hof van Cartesius, Hogeschool Utrecht, Provincie Utrecht, Stichting Kunst en Management, Stichting Mijn wijk, jouw wijk, Universiteit Utrecht, Utrecht Natuurlijk, Via Traiectum, Werkspoorkathedraal.

De festivalhub Ateliers 16X
Zo'n vijf jaar geleden was het Werkspoorkwartier nog een verlaten industrieel gebied. Maar met een grote creatieve potentie zoals kunstenaars en ontwerpers al snel ontdekten. Naast het Cartesius Museum moeten de ateliers aan de Nijverheidsweg 16 genoemd worden als artistieke en ambachtelijke motor van ontwikkeling. Het kennisfestival Utrecht Creatieve en Sociale Slimme Stad heeft gedurende de twee dagen vrijdag 22 en zaterdag 23 juni 2018 zijn intrek genomen in de projectruimte van de ateliers. Contactpersoon: Peter van der Zalm, conservator en kunstenaar-eigenaar Staalhouwerij.Voor vragen over dit festival vul je onderstaande gegevens in en druk je op 'verzend'. Je ontvangt automatisch een bevestiging.
 
Wij vragen je- conform de nieuwe wetgeving -alleenom de meest noodzakelijke informatie. In het kader van dit Kennisfestival is het relevant om te weten welke beroepsmatige achtergrond de deelnemers hebben en uit welke plaats zij komen. Om met elkaar over het evenement te kunnen communiceren is een emailadres noodzakelijk.
Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waartoe ze verstrekt zijn en worden niet gesystematiseerd en niet gedeeld met externe partijen.


(* verplicht veld)


Opmerking
 

Vormgeving en techniek: Via Traiectum.De activiteiten van het Cartesius Museum worden financieel mede mogelijk gemaakt
door het Mondriaanfonds, stichting DOEN en Het Initiatievenfonds.